Pro Pac cup 2010 ve Zlíně

20.03.2010 20:10

Dnes jsem se s Hesulí zúčastnila obranářského závodu ve Zlíně v kategorii ZM. Bohužel dnes byl co se cvičení týče den blbec a Hessy si vybrala snad všechny možné chyby, které doposud nestihla převést. 

U poslušnosti za 43 bodů (50) se ode mne nedokázala vzdáliti- respektive až na druhý povel a při sedni- lehni vstaň naznala, že i na vstaň budou ty poveli potřeba dva. Celá poslušnost byla ukrutně ospalá  a bez života... takže body byly takové, jaké byly.... po poslušnostech jsme se  držely se shodným počtem bodů na 4-5místě.

Naše katastrofická vize byla naplněna na obraně za 40 bodů (50). Ačkoliv to Hesa nikdy neudělal, ba se o to ani nepokusila, tak neoběhla maketu a vydala se rovnou za figurantem ( Jirkou Bravencem). - takže 5 bodů ztráta.  Než se rozštěkala pár vteřin to trvalo, takže opět ztráta 2 body. Při ochraně psovoda se v zákusu zavrčela- a opět dva body pryč. Útěk byl za 10 a pouštěčky za 9 bodů.

Celkem sečteno a podrženo 83 bodů a   dostali  jsme se na 3-5 místo se shodným početem bodů.

Vzhledem k faktu, že závod byl obranářský, byly rozhodující body za obranu a tak na nás zbylo 5 místo.

Pevně věřím tomu, že  se dnes Hessy jen spletla a příště opět ukáže, co umí.

Ve z.íně závodila i Lucka s Corou v kategorii IPO 1. A umístily se na 4.místě